ویژگی جدید پلتفرم ادتریس در کمپین‌های سرچ ادز کافه بازار

 

در مطلب قبل گفته شد که مهمترین مساله تکنولوژی‌های موبایلی چیست. بعد از تولید یک اپلیکیشن، نصب آن و تبلیغات برای شناسایی آن به کاربران موبایلی حائز اهمیت است. امروزه کاربران از طرق مختلف با اپلیکیشن‌ها آشنا می­شوند و برای نصب آن تصمیم می‌گیرند. روش‌های گوناگونی برای شناختن و نصب اپلیکیشن‌ها به کار می رودنظیر.تبلیغات تلویزیونی، تبلیغات وبسایتی، تبلیغات درون برنامه ای، تبلیغات از طریق کاربرانی که اپلیکیشن را نصب کرده اند و…برای بخش مارکتینگ اپلیکیشن‌ها مهم است که میزان نصب از طریق مارکت‌های موبایل و نرخ جذب کاربران ارگانیک را به صورت شفاف بداند. با توجه به تمام این موارد می‌توان دریافت که برای بهبود کمپین‌های تبلیغاتی بهترین راه چیست. استفاده درست از تجزیه و تحلیل‌های به دست آمده از سرچ ادز کافه بازار ادتریس دارای اهمیت است.

کمپین سرچ ادز کافه بازار

بعبارتی با توجه به اینکه مهم‌ترین و بزرگ‌ترین مارکت موبایلی در ایران کافه بازار است. با استفاده از این ویژگی میتوان بهترین نتیجه،برای کمپین‌های محصول به دست آورد. به این صورت با امکان جدیدی که در پلتفرم ادتریس ایجاد شده است.صاحب اپلیکیشن می‌تواند کمپین‌های خود را در سرچ ادز کافه‌بازار بهتر مدیریت نماید. با این ویژگی جدید می‌تواند نسبت به این موضوع که روی چه کلماتی تبلیغ اپلیکیشن مورد نظر دیده شده است. از کدام کلمه در حوزه اپلیکیشن مورد نظر چه مقدار نصبی دریافت شده است پی ببرند. همچنین می‌توانند آمار هر کمپین خود را به صورت مجزا در آمار اتریبیوشن ترکر کافه بازار خود مشاهده کنند. این ویژگی به صاحبان محصول کمک می‌کند که بتوانید روی کلمات بهتر با قیمت مناسب‌تر نصب بگیرند. همچنین می‌توانند کمپین خود را بهتر مدیریت نموده تا بودجه خود را صرف کلمات مناسب‌تر کنند.

افزایش نرخ نصب‌ها در ابتدای سرچ ادز و بازگشت کاربران به اپلیکیشن و درامد به ازای هر کاربر از مزایای استفاده از سرچ ادز کافه بازار است.در این حالت میتوان بهترین کمپین ها را طراحی نمود.

نوشته شده توسط لیلا مهربخش

 

ارسال نظر