پلتفرم ها، اپلیکیشن و تکنولوژی

یک اصل اساسی و قابل قبول در بازار رقابت امروزه اپلیکیشن ها تبلیغات درست و برپایه قواعد است . بخصوص در بازار اپلیکیشنها و محصولات تکنولوژی که رقابت بسیار عجیبی بالا گرفته است . در این بین هرکدام از محصولات در حیطه تکنولوژی برای کسب سهم زیاد در این زمین بازی از روش های تبلیغات…

ادتریس: بومی‌سازی پلتفرم اتریبیوشن و جلب اعتماد مشتریان بانکی و اپراتور‌‌‌ها در ایران

پس از تحریم ایران و رفتن پلتفرم‌هایی مانند ادجاست از کشور نیاز به پلتفرم اتریبیوشن بومی احساس می‌شد. ادتریس یکی از شرکت‌های تازه نفس در این حوزه است که به بازار ۱۰ تا ۲۰ میلیارد تومانی اتریبیشون (بر اساس تخمین‌های اولیه) ایران ورود کرده است. حوزه تبلیغات آنلاین بازاری همواره رو به رشد بوده است…