ماشین لرنینگ برچسب

آیا یادگیری ماشین راه‌حلی برای جلوگیری از تقلب در تبلیغات موبایلی است؟در این که یادگیری ماشین تأثیر بسیار بزرگی روی شناسایی تقلب‌های موبایلی خواهد گذاشت شکی نیست، در واقع در حال حاضر هم شاهد قدم‌­های بزرگی برای استفاده­‌ی از آن