سند نحوه استفاده از کوکی ها توسط وب سایت ادتریس

تاریخ آخرین تغییرات: ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ سند حاضر مربوط به نحوه استفاده از کوکی‌ها در وب‌سایت ادتریس و شامل مطالبی نظیر اینکه کوکی چیست و چگونه و چرا زمانی که به وب‌سایت ما مراجعه می کنید ممکن است در دستگاه شما ذخیره شوند، است. بهتر است ضمن مطالعه سند حاضر، اسناد حفظ حریم خصوصی و ضوابط و شرایط استفاده از سامانه ادتریس را نیز مطالعه کنید.

۱.کوکی‌ها چیستند؟
۲.وب سایت ما چگونه از کوکی‌ها استفاده می‌کند؟
۳.کوکی‌های کاملا ضروری
۴.کوکی‌های غیرضروری
۵.کوکی‌های مربوط به عملکرد
۶.کوکی‌های مربوط به شخص ثالث
۷.ترکیب اطلاعات کوکی‌ها با سایر اطلاعات مربوط به سیستم رایانه‌ای شما
۸. رضایت شما برای استفاده از کوکی‌ها
۹.تغییرات درسند استفاده از کوکی‌ها
۱۰.ارتباط با ما