ضوابط و شرایط استفاده از سامانه ادتریس

تاریخ آخرین به‌روز رسانی: ۱۴۰۳/۰۱/۱۰

۱.ایجاد حساب کاربری و ارائه اطلاعات
۲.شرایط استفاده از سامانه ادتریس
۳.نشر محتوای غیر قانونی
۴.افشاء اطلاعات محرمانه
۵.مجوز دسترسی و استفاده از اطلاعات و سیاست های حفظ حریم خصوصی
۶.رعایت حقوق مادی و فکری سامانه ادتریس
۷.ارتباطات الکترونیکی
۸.به روز رسانی
۹.ارتباط با ما